Degut a la situació d’incertesa que estem vivint amb la Covid-19, i no
poder oferir tots els serveis als socis, el Club d’esquí Sort-Pallars, defineix
unes tarifes reduïdes per la temporada 2020-2021

10 € / persona
Famílies, a partir del 4t membre gratuït (màxim 30 € / família)